Project Description

McInerney Productions drifter innholdet for LED-banneret til Vipers Kristiansand. Under er noen eksempeler på animasjoner levert for banneret. Ettersom banneret er duplisert tre ganger, viser her 1/3 av den ferdige fremviste animasjonen.